SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Výpadky elektriny trápia nás všetkých

 02.07.2024

Vážení občania,

V posledných týždňoch opäť dochádza ku krátkodobým výpadkom elektriny.

S podnetmi na nekvalitu dodávky je potrebné sa obracať priamo na distribútora prostredníctvom

poruchovej linky 0800 159 000 alebo mailom prevadzkovatel@ssd.sk

Po relatívne pokojnom období, kedy bola situácia okolo dodávky elektriny stabilná, opäť začali problémy s krátkodobými výpadkami. Na adresu prevádzkovateľa sú zo strany obce tieto výpadky pravidelne nahlasované. Rovnako tak odporúčame robiť aj každému, koho sa týkajú. Netreba zabudnúť do podnetu adresovaného na mail prevadzkovatel@ssd.sk uviesť aj identifikátor Vášho odberného miesta ( tzv. EIC kód) z vyúčtovacej faktúry za elektrinu. Odporúčame pre nahlasovanie porúch využívať túto formu, nakoľko na telefonickú linku je často problematické sa dovolať. Zareagovať musí distribútor na každý podnet.

Zároveň podľa dostupných informácií zatiaľ distribútor údajne nezistil, čo konkrétne tieto výpadky spôsobuje.

Pokiaľ nedôjde k rýchlej náprave, pristúpime aj s okolitými obcami opäť k spoločnému tlaku na riešenie prostredníctvom podania na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví či medializáciu problému, keďže až na základe týchto krokov v minulosti došlo k zjednaniu nápravy.

 

 


Zoznam aktualít: