SlovenskýEnglish

Úvod

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  07. AUG 2024
  Streda
 • Plasty
  26. JÚL 2024
  Piatok
 • Papier
  23. AUG 2024
  Piatok
 • Sklo
  23. AUG 2024
  Piatok
LEHÔTKA Počasie

ÚRADNÁ TABUĽA

Neboli nájdené žiadne vyhovujúce záznamy v Úradne.sk.

OBEC LEHÔTKA

Prvá písomná zmienka o obci je doložená z roku 1385. 

Obec vznikla v 14. Stor. a mala názov Lehota. Išlo o organizovanú kolonizáciu, ktorej nositeľom bolo domáce obyvateľstvo. Zakladateľmi osád boli šoltýsi. Názov Lehota sa odvodzuje od toho, že prvým osadníkom novozakladajúcich osád udeľovali zemepáni úľavu – lehotu od naturálnych dávok a peňažnej renty. Trvanie „lehoty“ sa pohybovalo od 6 do 20 rokov. 

Kráľ Matej zaviedol nový daňový systém, aby si tak zabezpečil finančné zdroje pre svoju vnútornú a zahraničnú politiku. 
Podľa uznesenia uhorského snemu v októbri 1514 bol každý poddaný a všetci jeho potomci odsúdení na večné poddanstvo a na večné pripútanie k pôde. Poddaní boli zaviazaní uhradiť zemepánovi všetky spôsobené škody. 

Lehôtka spustla za tureckých vojen začiatkom 17. stor.