SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Cirkev

  1. Náboženská štruktúra obyvateľstva

 

         Pri zisťovaní náboženskej štruktúry obyvateľstva v obci Lehôtka sme vychádzali z výsledkov SODB 2021 k 1.1.2021. Väčšina obyvateľov sa hlási k Rímskokatolíckej cirkvi takmer 34%. Najväčšia časť obyvateľstva sa nehlási k žiadnemu vierovyznaniu (36,9%).

         Fília Lehôtka patrí do ECAV Mašková. Obyvatelia obce sa zúčastňujú na službách Božích v Zborovej sieni v Lehôtke a v Chráme Božom v Maškovej. Rímskokatolícke omše obyvatelia navštevujú v okolitých obciach (Halič, Ľuboreč, Stará Halič).

 

 

Tabuľka - Obyvateľstvo podľa vierovyznania

Vierovyznanie

Počet

Rímskokatolícka cirkev

120

Evanjelická cirkev aug. vyznania

88

Gréckokatolícka cirkev

1

Starokatolícka

1

Iné

2

Bez vyznania

131

Nezistené

12

Spolu

 

 Zdroj: SODB 2021