English
Zmenšiť textZväčšiť text

ZPOZ - Zbor pre občianske záležitosti

Občianske združenie Zbor pre občianske záležitosti (ZPOZ) v zmysle svojich stanov usiluje o rozširovanie občianskych obradov a slávností pri významných životných udalostiach občanov, podporuje sociálno-charitatívnu činnosť so zameraním na starých a osamelých ľudí, usiluje sa o rozvoj kultúrno-spoločenského života v obciach a mestách a podporu ďalších činností, vyjadrujúcich pozornosť a úctu človeka k človeku, k svojmu okoliu a napomáhajúcich upevňovaniu priateľských vzťahov medzi ľuďmi a ich vzájomnému porozumeniu.

Človek - človeku – tento dovetok v názve občianskeho združenia s úplným názvom Združenie zborov pre občianske záležitosti Človek človeku v SR vyjadruje vzťah nášho veľkého kolektívu aktérov podujatí: rečníkov, recitátorov, spevákov, hudobníkov, tvorcov scenárov, organizátorov a ďalších „profesií“. Vzťah k tým, ktorým je všestranná pozornosť venovaná. Stáť pri človeku v každej chvíli: v radosti i smútku, v mladosti i starobe, vždy v nespočítateľných podobách lásky, láskavosti, spolupatričnosti, vždy s úctou a vďakou preukazovanou človeku, jeho práci, jeho životu...