SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Šport

Neorganizovaný futbal v obci sa hrával už v 30-tych rokoch minulého storočia. Prvé ihrisko bolo vybudované na Dolnej lúčke, hrávalo sa s mužstvami z okolitých dedín: Lupoč, Praha, Stará Halič. Prvú futbalovú loptu s ktorou sa hrávalo kúpili rodičia Jurajovi Kiráľovi v roku 1935. Prvá organizovaná Telovýchovná jednota bola založená v roku 1952 súťaže sa hrávali systémom jar-jeseň. Prvým predsedom TJ bol Zoltán Ďurčík. Na prvý majstrovský futbalový zápas, ktorý sa hral v Fabianke-časť Lučenca sa išlo na bicykloch, biele tričko si kúpil každý sám. Domáce zápasy sa hrávali na Dolnej lúčke v roku 1953 sa urobilo ihrisko v Hantole. Káder mužstva tvorili: Ján Krnáč, Pavel Stančík, Zoltán Krnáč, Ján Diškan, Zoltán Ďurčík, Július Bernát, Juraj Kanát, Pavel Pelč, Vladimír Sekula, Ján Miklóš, Milan Králik, Viliam Jánošík, Juraj Diškan, Pavel Káka, Ján Budinec. V roku 1955 väčšina hráčov odišla na základnú vojenskú službu a preto sa do roku 1962 futbal hrával v Maškovej. Finančné prostriedky na činnosť TJ sa zabezpečovali hlavne z divadelných hier. V tomto období sa na futbalové zápasy cestovalo na traktorovej vlečke. V roku 1962 TJ Mašková ukončila svoju činnosť pre nedostatok aktívnych hráčov. Po dohode s hráčmi, ktorí hrávali za okolité dediny – Ján Hámorník, Zoltán Krnáč v Starej Haliči, Július Bernát, Dušan a Stanislav Pavlíkovci v Ľuboreči, Ján Kiráľ v Maškovej a s ostatnými hráčmi, ktorí v tom čase ešte súťažne nehrali a za podpory miestneho JRD znovu bola obnovená činnosť futbalového oddielu so zámerom pokračovať v rozohratom futbalovom ročníku 1962/63 jarná časť sa odohrala na ihrisku v Lehôtke. O obnovenie futbalového oddielu sa zaslúžili: Ján Hámorník – kapitán mužstva, Ján Diškan, Pavel Kanát, Ján Kiráľ st., Pavel Stančík st., Ján Budinec a celý káder mužstva: Karol Horváth, Jozef Sútor, Ján Ondris, Ján Hámorník, Zoltán Krnáč, Ján Krnáč, Pavel Stančík, Július Bernát, Jozef Kondrlík, Vladimír Kondrlík, Július Kondrlík, Dušan a Stanislav Pavlík, Július Kanát, Pavel Miklóš, Atila Svorák, Ján Pelč, Milan Fašang, Pavel Kuzma, Dušan Oláh, Pavel Mikuláš, Ján Karman, Ladislav Ondris, Ján Kiráľ. V jarnej časti súťažného ročníka sa mužstvo umiestnilo na prvom mieste IV. triedy a postúpilo do III. triedy. Za výdatnej podpory miestneho JRD sa jarná časť súťaže odohrala na provizórnom ihrisku na Lúkach, cez pôvodné ihrisko bol vybudovaný regulovaný potok a musela sa vykonať rekonštrukcia pôvodného ihriska. Pri týchto prácach sa zúčastnil celý kolektív hráčov, funkcionárov, mládeže a nadšencov futbalu obci. TJ víťaz IV. triedy ročník 1962/63 Hráči: Juraj Hámorník, Július Kanát, Zoltán Krnáč, Ján Krnáč, Ján Hámorník, Ján Kiráľ, Pavel Mikuláš, Vladimír Kondrlík, Jozef Kondrlík, Július Kondrlík, Július Bernát, Jozef Sútor, Stanislav Pavlík Futbal sa stál najdôležitejším v spoločenskom živote dediny, na jednotlivé zápasy vonku bol plne obsadený autobus samozrejmosťou. V prvom ročníku III. triedy mužstvo obsadilo 3. miesto. Najväčší úspech v ročníku 1967/68 postup z tretej triedy do druhej, kde sme odohrali štyri ročníky. Hráči: Atila Svorák, Ľubomír Ďurčík, Ján Krnáč, Stanislav Pavlík, Dušan Pavlík, Ján Hámorník, Ján Berky, Pavel Mikuláš, Dušan Oláh, Ján Kiráľ, Jozef Kondrlík, Ján Bernát