Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 •  
 •  

Zákaz vychádzania je predlžený do 8. novembra 2020

 02.11.2020

Vláda dňa 28.10. predĺžila núdzový stav na Slovensku od 2. do 8. novembra.


Výnimky zo zákazu vychádzania 2. až 8. novembra:
- neplatí medzi 1. až 5. hodinou
- neplatí pre osobu s negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu vykonaného v rámci operácie Spoločná zodpovednosť. Testy musia byť vykonané od 29. októbra do 1. novembra.
- pre deti do 10 rokov

Bez negatívneho testu bude možné počas zákazu vychádzania 2. až 8. novembra:

- zabezpečiť si nevyhnutné základné životné potreby ako nákup potravín, liekov, drogérie, pohonných hmôt či krmiva pre zvieratá.
- cesty do zdravotníckeho zariadenia s cieľom neodkladného lekárskeho vyšetrenia alebo preventívnej prehliadky, vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzným a cestu späť.
- cesta na vykonanie RT-PCR testu
- pohreb blízkej osoby, uzavrieť manželstvo, či ísť na krst
- cesta za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na ňu odkázaný.
- prechádzka so psom alebo mačkou do 100 metrov od miesta bydliska a na cestu s cieľom starostlivosti o hospodárske zvieratá.
- cesta dieťaťa do jaslí a materskej školy, cesta do školy pre žiakov nultých ročníkov, prvého až štvrtého ročníka základnej školy, základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ako aj cesty do a zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
 
Výnimky zo zákazu vychádzania majú:
- ľudia, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 a majú o tom doklad nie starší ako tri mesiace. Rovnako pre tých, ktorým bolo diagnostikované v období od 1. augusta do 15. októbra 2020.
- osoby, ktorých zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožní vykonanie testu
- osoby dispenzarizované pre stredne ťažké a ťažké mentálne postihnutie,
- osoby dispenzarizované so závažnými poruchami autistického spektra,
- osoby dispenzarizované  pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
- onkologickí pacienti po chemoterapii a transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby, s onkologickou a inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania potrebujú pravidelné podanie liečby, rádioterapie alebo inej napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby
 

  1 2 3 4 5 6 7

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:00 - 14:00
  Utorok: 07:00 - 15:00
  Streda: 07:00 - 15:30
  Štvrtok: 07:00 - 14:00
  Piatok: 07:00 - 14:00

  Fotogaléria

  Kalendár